Tvornica fotonaponskih panela

TVORNICA
FOTONAPONSKIH PANELA

Tvornički kompleks za proizvodnju fotonaponskih panela u Bistri

Namjena: INDUSTRIJA
Površina
: ~ 22 000 m²

Lokacija: Bistra

Kompleks tvornice fotonaponskih panela je smješten u gospodarskoj zoni Bistra. Na široj lokaciji je planirana izgradnja cijele gospodarske zone u kojoj će tvornica biti prva zgrada i činiti okosnicu. Postojeće stanje uključivalo je praznu relativno ravnu parcelu velike površine na kojoj je potrebno smjestiti veći broj građevina. Parcela je smještena između glavne prometnice gospodarske zone i autoceste. Projektni zadatak je obuhvaćao uredsku zgradu s restoranom za radnike, zgradu tvornice s proizvodnim pogonom i skladištima, te prateće objekte kao što su vanjska spremišta i portirnica. Također se trebalo predvidjeti povećanje proizvodnog pogona i skladišta. U procesu projektiranja, uredska zgrada je izdvojena iz tvorničke zgrade i pomaknuta na rub parcele prema pristupnoj glavnoj prometnici gospodarske zone. Takvim smještajem na parceli i oblikovanjem ona je postala reprezentativna zgrada kompleksa te je omogućeno njeno korištenje i van konteksta samog kompleksa. S druge strane, tako je omogućeno povećanje proizvodnog pogona i skladišta jednostavnim multipliciranjem tvorničke zgrade. Tvornička zgrada je oblikovana prema funkcionalnoj shemi proizvodnog procesa. Prostori su dimenzionirani prema potrebama procesa, tehnologiji, kretanju ljudi i materijala. Nizanje pojedenih linija procesa napravljeno je u skladu s kretanjem materijala kroz isti. Proces teče kružno, a započinje i završava u skladištu. Zgradu oblikovno možemo podijeliti na tri dijela: dvoetažnu liniju koja dijeli zgradu na dva dijela, te dio orijentiran prema prometnici i dio prema parceli. Dvoetažna linija zgrade dijeli kružni proces na dva dijela i čini glavnu komunikaciju zgrade čime je omogućen neometan i brz pristup ljudi i materijala u svaki pojedini dio procesa. Na katu te linije su izdvojeni prostori za zaposlenike koji tako ne ometaju samu proizvodnju. Dio zgrade prema prometnici je oblikovan kao niz jedinica s tradicionalnim industrijskim shed krovom koji se prelio i postao sastavni dio uličnog pročelja, te je time dobivena zanimljiva nova reprezentativna forma koja se nastavlja na uredsku zgradu i čini ulično pročelje kompleksa. Dio zgrade prema parceli čini niz kubusa različite visine koji su oblikovani ekonomičnije kao standardni industrijski prostori čistih linija i ujednačenog pročelja. Uredska zgrada i tvornička zgrada nižu se jedna iza druge uz glavnu prometnicu gospodarske zone od koje su odijeljene drvoredom. Tu se nalazi i parkiralište koje je smješteno u ravnini uredske zgrade. Kolni i pješački pristup na parcelu se nalazi iznad uredske zgrade, vodi do parkirališta i porte, te dalje oko tvorničke zgrade do svih pratećih građevina. Kada bude potrebe za povećanjem proizvodnje, parcela će se proširiti i izgradit će se još jedna simetrična zgrada tvornice čije će reprezentativno pročelje biti okrenuto prema autocesti.

Kontaktirajte nas

Ukoliko nas želite angažirati, molimo, koristite kontakt formu na stranici kako bi nam se obratili. Odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.