Distribucijski centar za lijekove

DISTRIBUCIJSKI CENTAR
ZA LIJEKOVE

Distributivno-poslovni centar za lijekove i medicinsku opremu

Namjena: INDUSTRIJA / RAZVOJ
Površina
: ~ 3 200 m²

Lokacija: Bistra

Distributivni centar je smješten unutar radne zone „Zaprešić – Jug“. Radna zona „Zaprešić – Jug“ obuhvaća rubni jugoistočni dio naselja Zaprešić i predstavlja njegov ulaz iz smjera Zagreba. U odnosu na širi prostor ima dobru povezanost s autocestom Zagreb – Maribor i neposrednu vezu na glavnu gradsku prometnicu. Obuhvat zahvata u prostoru na koji se smješta poslovna zgrada je nepravilnog trokutastog oblika, a teren je neuređena zelena površina, pretežno ravan s blagim lokalnim padovima. Postojeća infrastruktura unutar obuhvata uvjetuje usku gradivu površinu, koja se nalazi uz zapadni rub obuhvata. Posljedično tome, zgrada se razvija kao izdužena građevina s vertikalnom podjelom prostora različitih načina korištenja. Zgrada poslovne namjene projektira se kao objekt suvremenog oblikovanja, koji je zamišljen kao građevina s dva jasno prepoznatljiva i vizualno uočljiva volumena, proizašla iz podjele sadržaja, a povezana u jednu funkcionalnu i konstruktivnu cjelinu. U sklopu zgrade potrebno je planirati prostore skladište lijekova i medicinske opreme, te uredske prostore. Skladišni prostor projektira se tako da zadovolji sve tehničke, informacijske, organizacijske, sigurnosne i ekološke zahtjeve, pritom minimizirajući troškove i maksimizirajući uslugu. Uredski prostori planiraju se kao prateći sadržaji skladišnih prostora, u kojima se smještaju sve potrebne administrativne funkcije. Zgradi se pristupa preko rubno postavljenih jezgri, koje povezuju sve grupe sadržaja, skladišne prostore u podrumu i prizemlju (paketno i komadno komisioniranje), te uredske prostore na trećem katu.

Kontaktirajte nas

Ukoliko nas želite angažirati, molimo, koristite kontakt formu na stranici kako bi nam se obratili. Odgovorit ćemo u najkraćem mogućem roku.